Normenboek Natuur, Bos en Landschap
   Organisatie


Home

Normen
Boek
Procedures
Organisatie

Bestellen
ContactOrganisatie

Projectteam

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap is een project dat wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) onderdeel van Wageningen University & Research.

Het projectteam bestaat uit:

  • Ir. Jaap van Raffe (projectleider, rapportage, gegevensverzameling)
    E-mail: jaap.vanraffe@wur.nl, Telefoon: 0317 - 484 996

  • Ir. Anjo de Jong (databasebeheer, rapportage, gegevensverzameling)
    E-mail: anjo.dejong@wur.nl, Telefoon: 0317 - 485 024

  • Tineke de Boer (gegevensverzameling)
    E-mail: tineke.deboer@wur.nl, Telefoon: 0317 - 484 920

Postadres: Wageningen Environmental Research, Postbus 47, 6700 AA Wageningen

  Organisatie      

<!--Begin Walla Walla webdesign pagina voor oude browsers--> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="5"> Normenboek Natuur, Bos en Landschap : normen ( tijd en kosten ) voor inrichting en beheer van natuurterreinen, bossen en landschapselementen. <p> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="2"> Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap bevat normen ( tijd en kosten - tijdnormen en kostennormen) voor activiteiten t.b.v. het beheer van natuur, bos en landschap. Het normenboek is samengesteld door Alterra in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en de Unie van Bosgroepen. <p> Trefwoorden: normenboek, norm, normen, tijd, tijdnorm, tijdnormen, kosten, kostennorm, kostennormen, natuur, bos, landschap, landschapselementen, machine, machines, arbeid, arbied, materialen, tarief, tarieven