Normenboek Natuur, Bos en Landschap
   Boek


Home

Normen
Boek
Procedures
Organisatie

Bestellen
Contact

Normenboek 2016

In het normenboek staan de tijd- en kostennormen voor beheersmaatregelen.

De normen worden vermeld voor activiteiten. Een activiteit is een werkzaamheid die met één bepaalde set aan arbeid, materieel en materialen wordt uitgevoerd. Zo is het uitslepen van hout een activiteit, net zoals het planten van bosplantsoen.

De activiteiten zijn weer geclusterd op het niveau van maatregelen. Een maatregel bestaan uit één of meerdere activiteiten die samen tot een bepaald doel leiden. Voorbeelden zijn: Planten en Houtoogst in opgaand bos.

VoorbeeldInhoud boek

Naast de normen zelf staan in het boek ook de tarieven die zijn gebruikt om de kostennormen te berekenen en een toelichting hoe de tijd- en kostennormen zijn opgebouwd.

1. Toelichting
1. Achtergrond
2. Indeling van de werkzaamheden
3. Tijdnormen, kostennormen en tarieven
4. Procedures en verantwoording
2. Normen per maatregel
1. Bodembewerking
2. Terreinbewerking
3. Bemesten
4. Zaaien
5. Planten
6. Aanbrengen boombescherming
7. Verwijderen ongewenste vegetatie
8. Afzetten houtige beplanting
9. Opruimen houtige beplanting en bomen
10. Snoeien en knotten
11. Selecteren bomen, blessen en houtmeten
12. Dunnen (zonder oogst) in opgaand bos
13. Houtoogst in opgaand bos
14. Grassen en kruiden maaien en afvoeren
15. Grassen en kruiden bijmaaien
16. Oogsten gewas van akkers
17. Riet en ruigte maaien en afvoeren
18. Heidebeheer
19. Begrazen
20. Rasters plaatsen
21. Rasters verwijderen
22. Recreatieve voorzieningen plaatsen
23. Recreatieve voorzieningen onderhouden
24. Wegen en paden aanleggen
25. Watergangen onderhouden
26. Overige voozieningen aanleggen
27. Overige voorzieningen verwijderen
3. Tarieven
1. Arbeid en materieel
2. Materialen en restproducten
  Het boek