Normenboek Natuur, Bos en Landschap
   Boek


Home

Normen
Boek
Procedures
Organisatie

Bestellen
Contact

Normenboek 2018

In het normenboek staan de tijd- en kostennormen voor beheersmaatregelen.

De normen worden vermeld voor activiteiten. Een activiteit is een werkzaamheid die met één bepaalde set aan arbeid, materieel en materialen wordt uitgevoerd. Zo is het uitslepen van hout een activiteit, net zoals het planten van bosplantsoen.

De activiteiten zijn weer geclusterd op het niveau van maatregelen. Een maatregel bestaan uit één of meerdere activiteiten die samen tot een bepaald doel leiden. Voorbeelden zijn: Planten en Houtoogst in opgaand bos.

VoorbeeldInhoud boek

Naast de normen zelf staan in het boek ook de tarieven die zijn gebruikt om de kostennormen te berekenen en een toelichting hoe de tijd- en kostennormen zijn opgebouwd.

1. Toelichting
1. Achtergrond
2. Indeling van de werkzaamheden
3. Tijdnormen, kostennormen en tarieven
4. Procedures en verantwoording
2. Normen per maatregel
1. Bodembewerking
2. Bemesten
3. Zaaien
4. Planten
5. Aanbrengen boombescherming
6. Onkruid bestrijden
7. Verwijderen opslag van bomen en struiken
8. Afzetten houtige beplanting
9. Opruimen houtige beplanting en bomen
10. Snoeien, knotten en scheren
11. Verkleinen hout, versnipperen, stobbefrezen
12. Selecteren bomen, blessen en houtmeten
13. Dunnen (zonder oogst) in opgaand bos
14. Houtoogst in opgaand bos
15. Maaien en afvoeren in grasland
16. Bijmaaien grassen en kruiden
17. Oogsten gewas van akkers
18. Maaien en afvoeren rietland en ruigte
19. Heidebeheer
20. Begrazen
21. Rasters plaatsen
22. Rasters verwijderen
23. Recreatieve voorzieningen plaatsen
24. Wegen en paden aanleggen
25. Wegen en paden onderhouden
26. Watergangen aanleggen
27. Watergangen onderhouden
28. Overige voozieningen aanleggen
29. Overige voorzieningen verwijderen
3. Tarieven
1. Arbeid en materieel
2. Materialen en restproducten
  Het boek