Normenboek Natuur, Bos en Landschap
   Bestellen


Home

Normen
Boek
Procedures
Organisatie

Bestellen
ContactPrijzen / Bestellen / meer informatie

Prijzen

De prijs voor het boek bedraagt 135 euro. Dat bedrag is incl. BTW en verzendkosten.

Bestellen

Voor het bestellen van het boek kunt u contact opnemen met Jaap van Raffe (0317 - 484 996, jaap.vanraffe@wur.nl) of Anjo de Jong (0317 - 485 024, anjo.dejong@wur.nl).

  Bestellen