Normenboek Natuur, Bos en Landschap
   Home


Home

Normen
Boek
Procedures
Organisatie

Bestellen
Contact

Welkom op de website van het Normenboek NBL

Op deze website vindt u informatie over het Normenboek Natuur, Bos en Landschap. In het normenboek staan tijd- en kostennormen voor maatregelen die in natuur, bos en landschap worden uitgevoerd. Deze normen zijn voor zowel terreinbeheerders en uitvoerders als voor overheden en beleidsmakers waardevol en belangrijk.


Natuurbeheerders en terreineigenaren kunnen de informatie gebruiken om rationele beslissingen te nemen, zowel van strategische, tactische als operationele aard. Inzicht in de kosten geeft ook de mogelijkheid tot budgettering en controle. Voor overheden is de informatie relevant om het beleid vorm te geven en om verantwoording af te kunnen leggen over genomen beslissingen. Belangrijk voor de gehele sector is dat de hoogte van veel subsidies (bijvoorbeeld SNL - Subsidieregeling Natuur en Landschap) wordt vastgesteld op basis van kostennormen uit het normenboek. Het normenboek verschijnt tweejaarlijks. De eerste versie is uitgebracht in het voorjaar van 2006. De laatste versie dateert van augustus 2016.


Achtergrond

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap is een voortzetting van het Normenboek van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is echter, na overleg met het (toenmalige) Ministerie van LNV, gestopt met de uitgave van haar normenboek. De gevolgen van het dreigende gemis van actuele kostennormen werden onderkend. Daarom heeft Wagingen Environmental Research (het toenmalige Alterra) - onderdeel van Wageningen University & Research in samenwerking met o.a. het (toenmalige) Bosschap, Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, Natuurmonumenten, De Landschappen en het (toenmalige) Ministerie van LNV een nieuw, geactualiseerd normenboek uitgebracht dat is gebaseerd op het 'oude' normenboek van Staatsbosbeheer.


Nieuws

Normenboek 2016

Het Normenboek 2016 is gereed! In het nieuwe normenboek staan de nieuwste normen voor maatregelen in bos, natuur en landschap.In de versie 2016 zijn ook een aantal nieuwe activiteiten opgeniomen, zoals:

 • Onderhoud vangpijpen eendenkooien
 • Weiland bloten
 • Maaien grasland met eenassige trekker
 • Schudden grasland
 • Wiersen / harken grasland
 • Oprapen grasland
 • Slepen grasland
 • Ringen van bomen
 • Verzamelen boompjes in heide
 • Snoeien overhangende takken
 • Schapenraster plaatsen
 • Inspecteren bomen voor de veiligheid
 • Controle dood hout langs paden
 • Voorconcentreren essenhakhout
 • Uitrijden essenhakhout
 • Oogsten graan
 • Opschonen greppels in griend

  In 2016 is er alleen een boek. De CD-rom wordt niet meer uitgegeven.

  Klik hier voor meer informatie over het bestellen van het boek

 •   Home        <!--Begin Walla Walla webdesign pagina voor oude browsers--> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="5"> Normenboek Natuur, Bos en Landschap : normen ( tijd en kosten ) voor inrichting en beheer van natuurterreinen, bossen en landschapselementen. <p> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="2"> Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap bevat normen ( tijd en kosten - tijdnormen en kostennormen) voor activiteiten t.b.v. het beheer van natuur, bos en landschap. Het normenboek is samengesteld door Alterra in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en de Unie van Bosgroepen in opdracht van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Bosschap. <p> Trefwoorden: normenboek, norm, normen, tijd, tijdnorm, tijdnormen, kosten, kostennorm, kostennormen, natuur, bos, landschap, landschapselementen, machine, machines, arbeid, arbied, materialen, tarief, tarieven